Conférence d'Alexandris (GR)

Conférence d'Alexandris

PDF (GR)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 6 Οκτωβρίου 2016

Αγαπητά μέλη, Αγαπητοί συμ-Πολίτες και συμ-Πολίτισσες,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία, η οποία θα πραγματοποιηθεί  

                                την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6.30 μ.μ, στο Ορθόδοξο Κέντρο, στο Chambésy

Η Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση καλείται για την Εκλογική Ανάδειξη Αντιπροσώπων για την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 

Όπως ορίζεται από το καταστατικό της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ για κάθε δέκα ψήφους ο Σύλλογος μας θα εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ανώτατος αριθμός είναι δέκα (10) αντιπρόσωποι και ένας (1) που διορίζεται από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. κάνει έκκληση σε όλα τα μέλη του να προσέλθουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε στο εκλογικό αποτέλεσμα να αυξηθεί η αριθμητική σημερινή δύναμη των αντιπροσώπων στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, πέντε (5) τον αριθμό και να συνεχίσει η προσφορά του Συλλόγου μας στην επίτευξη των στόχων της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Το Δ.Σ. επωφελούμενο της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης συμπεριέλαβε στην ημερησία διάταξη την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της που θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Θα ακολουθήσει συνεστίαση με μεζεδάκια.  

 

Ημερησία διάταξη:

* Εκλογή Προεδρείου της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

* Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/02/2016.

* Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

* Παρουσίαση των υποψηφίων Εκλεκτόρων του Συλλόγου μας στην Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ).

* Εκλογή των Εκλεκτόρων του Συλλόγου μας στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

* Έγκριση των αλλαγών του καταστατικού του Συλλόγου μας.

* Διάφορα

 

Με την ελπίδα να συναντηθούμε στην Συνέλευση, δεχθείτε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μας.  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Assemblée générale extraordinaire_24.02.2016_ AGE 2016

Très chers membres de l’AGCOS,
Très chers amis et amies de Constantinople,

Comme détaillé dans les courriels que vous avez reçus, vous êtes conviés à élire un nouveau Comité lors de notre

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

le 24 février 2016 à 19h00

à la Maison internationale des associations (MdA)

Salle Thomas Sankara
15, rue des Savoises
1205 Genève (à Plainpalais)


Près de lignes de tram 12 et 13, bus 1 et du Parking de Plainpalais 800 places


GPS: lat: 46.20092 ; long: 6.13913L’ordre du jour de l’AGE est :

 1. Accueil par la Présidente par intérim, Mme Dominique Morabito
 2. Approbation du PV de l’AGO du 15 décembre 2015
 3. Acceptation de la modification des dates de l’exercice comptable
 4. Présentation des comptes du 1er octobre au 31 décembre 2015 par le Trésorier, M. Nicolaos Anagnostopoulos
 5. Présentation du rapport de vérification des comptes, par les vérificateurs, MM. Alain Haut et Georges Lemopoulos
 6. Approbation des comptes
 7. Décharge et dissolution du Comité
 8. Election du Président-e
 9. Election du Trésorier-ère
 10. Election du Secrétaire
 11. Election d’autres Membres
 12. Election des 2 vérificateurs des comptes
 13. Remise des documents administratifs (procès-verbaux, livre de comptes, factures) au Comité élu
 14. Détermination de la date du transfert des signatures/cartes de la banque entre le Trésorier sortant et le Comité élu
 15. Divers
 16. Clôture de l’AGE par la Présidente de séance

 
Dans l’attente de vous revoir à notre assemblée, je vous prie d’agréer, très chers membres de l’AGCOS, très chers amis et amies de Constantinople, l’assurance de mes salutations les meilleures.

La Présidente par intérim,
Dominique Morabito

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2015

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2015

Très chers amis et amies de Constantinople,

Afin de clore l'exercice de l'année 2014-2015, le conseil d'administration (CA) vous invite à

l'assemblée générale ordinaire (AGO) 2015
le 15 décembre 2015 à 18 heures 15
au Centre Œucuménique des Églises*
(route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex)

Votre présence est indispensable au bon déroulement de l'AGO et aux prises de décisions collégiales, où chaque voix compte. L'ordre du jour est le suivant:

•Accueil par la présidente, Mme Dominique Morabito
•Lecture du procès-verbal de l'AGO 2014 et approbation
•Rapport de l'exercice 2015 par la présidente
•Rapport des comptes de l'exercice 2014-2015 par le trésorier, M. Nicolaos Anagnostopoulos
•Rapport des vérificateurs des comptes, MM. Alain Haut et Georges Lemopoulos
•Approbation des rapports et des comptes pour l'exercice 2014-2015 et décharge du CA
•Divers
•Clôture
•Verrée

Dans l'attente de vous revoir bientôt, je vous adresse, très chers amis et amies de Constantinople, mes salutations les plus cordiales.

Dominique Morabito
Présidente de l'AGCOS

*Coordonnées GPS du COE:
Latitude : 46.22942
Longitude : 6.126587

Commémoration des 60 ans du pogrom d'Istanbul UniGe

Commémoration des 60 ans du pogrom d'Istanbul à UniGe: merci à tous!

Je souhaite utilisée la tribune internet à ma disposition pour remercier, toujours sans micro et de façon moins émotive mais non moins sincère, toutes les personnes venues commémorer les 60 ans du pogrom d’Istanbul lors de cette soirée-débat: les nombreux témoins directs qui ont vécu cette nuit du 6 au 7 septembre 1955, mais aussi les nombreuses personnes venues découvrir ce fait de l’histoire contemporaine; également, l'êveque Makarios de Lampsaque, le Rév. Père Aljanian, le  Rév. Père Tsetsis, M. l’Ambassadeur Alexandris, M. le Consul Ypsilantis, les personnalités de Genève, les professeurs, les étudiants et tous les anonymes. Je remercie notamment, son Eminence le métropolite Jérémie de Suisse, venu nous transmettre le message de Sa Sainteté Bartholomée Ier, Patriarche Œcuménique de Constantinople. Tous avons été très honorés et émus de l’attention portée par Sa Sainteté Bartholomée à cette manifestation du bout du lac Léman. Nous Lui en sommes profondément reconnaissants.

C'est dans l'optique de permettre

 • une large diffusion de ces événements tragiques pour qu’ils soient connus en dehors de la communauté romaia/grecque d’Istanbul,
 • une meilleure compréhension de ce qui a poussé à l’exil des milliers de Romii et la formation de son importante diaspora,
 • à notre communauté de se tourner vers l’avenir en accomplissant son devoir de mémoire envers ses parents, au sens large,

que l’AGCOS en collaboration avec l’Université de Genève a eu le plaisir de projeter, en première publique, le documentaire de Georges Moutevellis sur le pogrom d’Istanbul ainsi que de recevoir la Fédération œcuménique des Constantinopolitains (EFC, ou Oi.Om.Ko. en grec), en la présence de son président, M. Ouzounoglou, professeur au Polytechnicum d’Athènes (Grèce), de même que M. Akgönül, professeur à l’Université de Strasbourg (France) et M. Aktar, professeur à l’Université de Bahçeşehir (Turquie). 

Il va s’en dire que nul n’eut été possible sans la collaboration efficace de Mme Lazaridis, professeur à l’Unité de grec moderne de l’Université de Genève, qui nous a reçu en ses locaux et qui a modéré les présentations et débats avec diligence et intelligence.

Merci également à tous ceux qui ont œuvré en coulisse au succès de cette soirée-débat!

Dominique Morabito